Sofia Shevchenko & Igor Eremenko (RUS)Sofia Shevchenko & Igor Eremenko (RUS)

Photo by Julia Komarova