Monday Practice Images

Alexandra Nazarova & Maxim Nikitin (UKR)
Alexandra Nazarova & Maxim Nikitin (UKR)
Alexandra Nazarova & Maxim Nikitin (UKR)
Alexandra Nazarova & Maxim Nikitin (UKR)
Anna Yanovskaya & Sergey Mozgov (RUS)
Anna Yanovskaya & Sergey Mozgov (RUS)
Anna Yanovskaya & Sergey Mozgov (RUS)
Anna Yanovskaya & Sergey Mozgov (RUS)
Eugenia Tkachenka & Yuri Hulitski (BLR)
Eugenia Tkachenka & Yuri Hulitski (BLR)
Eugenia Tkachenka & Yuri Hulitski (BLR)
Eugenia Tkachenka & Yuri Hulitski (BLR)
Ho Jung Lee & Kang In Kam (KOR)
Ho Jung Lee & Kang In Kam (KOR)
Ho Jung Lee & Kang In Kam (KOR)
Ho Jung Lee & Kang In Kam (KOR)
Lorraine McNamara & Quinn Carpenter (USA)
Lorraine McNamara & Quinn Carpenter (USA)
Lorraine McNamara & Quinn Carpenter (USA)
Lorraine McNamara & Quinn Carpenter (USA)
Marina Elias & Denis Koreline (EST)
Marina Elias & Denis Koreline (EST)
Marina Elias & Denis Koreline (EST)
Marina Elias & Denis Koreline (EST)
Natalia Kaliszek & Maksim Spodirev (POL)
Natalia Kaliszek & Maksim Spodirev (POL)
Natalia Kaliszek & Maksim Spodirev (POL)
Natalia Kaliszek & Maksim Spodirev (POL)
Rachel Parsons & Michael Parsons (USA)
Rachel Parsons & Michael Parsons (USA)
Rachel Parsons & Michael Parsons (USA)
Rachel Parsons & Michael Parsons (USA)
Valeria Gaistruk & Alexei Olejnik (UKR)
Valeria Gaistruk & Alexei Olejnik (UKR)
Valeria Gaistruk & Alexei Olejnik (UKR)
Valeria Gaistruk & Alexei Olejnik (UKR)